fbpx
Máte otázky? Zavolajte našej personalistke. Rada vám so všetkým poradí!

MANAGEMENT POHĽADÁVOK

Inkaso a správa pohľadávok voči zákazníkom

Inkaso a správa pohľadávok je oblasť, ktorá vyžaduje mimoriadne citlivý a profesionálny prístup.
Na jednej strane je nutné zabrániť finančným stratám v dôsledku problematických pohľadávok,
na druhej strane je potrebné minimalizovať straty zákazníkov.
Správa pohľadávok by nebola možná bez špeciálne preškolených zamestnancov a technického zabezpečenia. Na riadenie inkasných procesov, správu zákazníckych dát a komunikácie so zákazníkmi používame výkonný a bezpečnostný informačný systém, ktorý nám umožňuje maximálnu transparentnosť, rýchly prístup k informáciám a podporu širokého spektra platobných metód.
Zverte nám celkové riešenia pre správu pohľadávok alebo využite jednotlivé služby:
Vyúčtovanie so zákazníkmi – fakturácia
Zúčtovanie prichádzajúcich platieb
Služby zákazníckeho centra – Front a Back Office
Upomienkový management
Príprava a právne riešenie problematických pohľadávok v spolupráci so skúsenými právnymi kanceláriami.
Dokážeme zlepšiť Vaše cash flow, znížiť náklady a straty a to všetko pri zachovaní dobrých vzťahov so zákazníkmi.