fbpx
Máte otázky? Zavolajte našej personalistke. Rada vám so všetkým poradí!

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Starostlivosť o zákazníkov a zákaznícky servis

Vysoko profesionálny zákaznícky servis zohráva dôležitú úlohu v dlhodobom úspechu spoločnosti.
Zákazníci vnímajú tento servis ako pridanú hodnotu, ktorá je jedným z hlavných faktorov, podľa ktorého sa rozhodujú pri výbere výrobku alebo služby.
Proveon pokrýva široké spektrum zákazníckych procesov a činností, ktoré sú podporované motivovaným a výborne preškoleným personálom orientovaným na zákazníka. Úspory nákladov, zvýšenie flexibility a stabilnú vysokú kvalitu servisu sme schopní zaistiť pomocou kvalitnej technologickej základne a prepracovanému systému riadenia kvality procesov a komunikácie.
Náš vysoký štandard poskytovania zákazníckeho servisu sa premieta do všetkých oblastí nášho pôsobenia:
Príjem a vybavovanie objednávok (Order Tracking)
Technická podpora zákazníkov (Help Desk)
Organizácia servisu
Reklamačný management
Administratívna činnosť (Back Office)
Komplexný management pohľadávok voči zákazníkom
Spracovanie dát klientov a správa databáz
Chcete zaistiť vyššiu spokojnosť a lojalitu Vašich zákazníkov?