fbpx
Máte otázky? Zavolajte našej personalistke. Rada vám so všetkým poradí!

O NÁS

Proveon Slovakia s.r.o

Profesionálne Call centrum

IČO:54072506
DIČ:2121571155

Štúrova 7, 040 01, Košice

Niečo málo o našej firme

Proveon poskytuje služby v oblasti starostlivosti o zákazníkov, zákazníckeho servisu a telemarketingu. Špecializujeme sa na outsourcing komplexných zákazníckych procesov a služby spojené s prevádzkou, riadením a rozvojom zákazníckych centier.
Stále významnejšia časť komunikácie s koncovými zákazníkmi sa presúva na interné alebo externé zákaznícke centrá. Prevádzkovanie a riadenie zákazníckych centier je spojené s mnohými činnosťami, ktoré vyžadujú špecifické know-how a skúsenosti v oblasti komunikácie so zákazníkmi, vzdelávanie a motivácia ľudí, nastavenie a riadenie zákazníckych procesov a v neposlednom rade aj znalosti technológií.
Pri efektívnom riadení môžu byť zákaznícke centrá nielen podporou a nadstavbou predaja, ale aj veľmi účinným nástrojom pre budovanie lojality zákazníkov a profitabilný rozvoj zákazníckeho kmeňa.
Základnou stratégiou Proveonu je vytvárať pre našich klientov a ich zákazníkov presvedčivú pridanú hodnotu prostredníctvom služieb v najvyššej kvalite.
Vďaka naším skúsenostiam a špecializácii na zákaznícke procesy, riadenie a rozvoj zákazníckych centier dokážeme pre našich klientov navrhnúť a precizne realizovať ucielené efektívne riešenia, ktoré im pomôžu:
Zvýšiť kvalitu zákazníckych služieb a tým zvýšiť spokojnosť a lojalitu zákazníkov
Systematicky rozvíjať a rozširovať zákaznícky kmeň a zvýšiť jeho profitabilitu
Ušetriť náklady na poskytovanie zákazníckych služieb pomocou outsourcingu a zlepšením efektivity procesov
Lepšie využiť potenciál interného zákazníckeho centra, zefektivniť jeho prevádzku a zvýšiť jeho flexibilitu
Každý kontakt so zákazníkom po celú dobu jeho životného cyklu vnímame ako jedinečnú príležitosť nielen na upevňovanie jeho lojality a dôvery, ale zároveň aj ako šancu pre vytvorenie nových obchodných príležitostí.
Veľký dôraz kladieme na dlhodobé partnerské vzťahy s našími klientmi, ktoré nám umožňujú preniknúť do ich špecifických služieb a potrieb ich zákazníkov. Klientom naopak poskytujú priestor pre implementáciu know-how, ktoré do vzájomnej spolupráce prinášame.

Profil firmy

Na trhu telemarketingu pôsobíme už od roku 2006

Na trhu telemarketingu pôsobíme už od roku 2006. Vďaka svojim skúsenostiam sme sa stali odborníkmi na služby v oblasti starostlivosti o zákazníkov, zákazníckeho servisu a telemarketingu predovšetkým v odvetví financií, poisťovníctva, energetiky a mobilných operátorov. Veľký dôraz kladieme na dlhodobé partnerské vzťahy s našimi klientmi, ktorým prinášame individuálne a efektívne riešenie zákazníckych služieb.

Kľúčovým predpokladom pre poskytovanie vysokej kvality zákazníckych služieb sú odborne certifikovaní a motivovaní ľudia. V Proveone sa zameriavame na systematické vzdelávanie našich operátorov, ktoré je zabezpečené externými lektormi aj internými odborníkmi s bohatými skúsenosťami so školením a prevádzkou zákazníckych call centier. Každý operátor musí splňovať vysoké komunikačné štandardy a prekázať detailnú znalosť ponúkaných produktov a služieb.

Naša spoločnosť získala na základe Žiadosti o finančnú podporu finančné prostriedky EÚ na realizáciu vzdelávacieho projektu, ktorý nesie názov
INTERNÁ AKADÉMIA PROVEON II.